Babyk och Babyk Pro cykelställ

TMI har ett sortiment cykelställ som är speciellt framtagna för att vara mycket säkrare för cyklister och övriga oskyddade trafikanter än vanliga metallcykelställ om olyckan skulle vara framme.
Babyk och Babyk Pro minskar risken för allvarliga huvudskador vid en kollision.

Cykelställen har dessutom en tilltalande design.

Färger: Samtliga standard RAL kulörer. Babyk cykelställ.

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp.
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare.

Passar mot löstagbar pollare bas ø 100 mm.

PDF logotype.Informationsblad i PDF format för nedladdning


Färger: Samtliga standard RAL kulörer.Babyk Pro cykelställ.

Ytfinish: Efter förfrågan (metallic, matt, blank). Möjlighet att kundanpassa med kommun-/stadsvapen. Tillval reflex- eller metallic tejp.
Montage: Sockel (löstagbar), nedgjuten eller skruv med kemankare.

Passar mot löstagbar pollare bas ø 100 mm.

PDF logotype.Informationsblad i PDF format för nedladdning


X-last pollare IDIADA test.

Applied research automotive center (IDIADA Automotive Technology) har genomfört jämförande tester mellan X-last® pollare och metalliska pollare.
Med en hastighet av 40 km/h, vilket är en mycket vanlig hastighetsgräns i städers centrala delar, orsakade metalliska pollare oåterkalleliga skador på personer.
Det finns en internationellt bedömningsgrund som används för att utvärdera skador som orsakas på huvudet av en person efter en kollision. Den bedömningsgrunden kallas HIC (Head Injury Criterion).
Det maximala värdet efter vilken det finns irreversibla skador är 1000.
Testet har gjorts vid 40 km/t på IDIADA forskningscentrum visat att HIC kriteriet som erhålls på ett människohuvud efter en kollision mot en metallisk pollare är 4600.
Det är nästan fem gånger den internationella gränsen.
Vid samma kollisionshastighet, är resultaten med X-Last® pollare spektakulära, eftersom HIC kriteriet erhålls på människohuvud efter en kollision är 460.
Det är mindre än hälften av den internationella gränsen och 10 gånger mindre än resultaten på de metalliska pollarna.

Produktvideo