ORION Bausysteme trevånings cykelställ

DREIPLUS, trevånings cykelställ från ORION Bausysteme
Optimalt utnyttjande av utrymmet i höjd, längd och bredd!

För att optimera kapaciteten av cykel stationer med höga takhöjder, erbjuder vi systemet DREIPLUS som, i kombination med tvåvånings cykelställ (ORION DOPPELSTOCKPARKER) är en utrymmessnål, säker och ekonomiskt cykelparkering i mer än två nivåer. Den tillämpade principen av växlande hög/låg för hjulen tillåter också optimal kompaktering av parkeringsplatser. Utrymmet i högre luftspalter förblev oanvända tills nu. Orion cykelparkeringssystem DREIPLUS utökar parkeringsplatsernas kapacitet i områden med höjder > 4,20 m, med samma fotavtryck som ett tvåvånings, med hjälp av en tredje parkeringsplatsnivå med ca 50%.

I kombination med tvåvånings cykelställ ORION DOPPELSTOCKPARKER, integreras DREIPLUS i den befintliga stödstrukturen. Det spelar då ingen roll vilken nivå, lutning eller annan användning som källartaket har.

DREIPLUS är lika lätt att installera som en oberoende cykelparkering - det vill säga oberoende av tvåvånings cykelställ.

Produktvideo

PDF logotype.Översigt över samtliga Orion Doppelstockparker i PDF format för nedladdning