Pollare för säker cykeltrafik.

X-last LumArt.

Ofta är det nödvändigt att begränsa eller förhindra att fordon gör intrång på cykel- eller gångbanor.
TMI har ett stort sortiment pollare och trafikskyltar som är speciellt framtagna för att vara mycket säkrare för cyklister och övriga oskyddade trafikanter än vanliga metallpollare om olyckan skulle vara framme.

X-last pollare IDIADA test.

Applied research automotive center (IDIADA Automotive Technology) har genomfört jämförande tester mellan X-last® pollare och metalliska pollare.
Med en hastighet av 40 km/h, vilket är en mycket vanlig hastighetsgräns i städers centrala delar, orsakade metalliska pollare oåterkalleliga skador på personer.
Det finns en internationellt bedömningsgrund som används för att utvärdera skador som orsakas på huvudet av en person efter en kollision. Den bedömningsgrunden kallas HIC (Head Injury Criterion).
Det maximala värdet efter vilken det finns irreversibla skador är 1000.
Testet har gjorts vid 40 km/t på IDIADA forskningscentrum visat att HIC kriteriet som erhålls på ett människohuvud efter en kollision mot en metallisk pollare är 4600.
Det är nästan fem gånger den internationella gränsen.
Vid samma kollisionshastighet, är resultaten med X-Last® pollare spektakulära, eftersom HIC kriteriet erhålls på människohuvud efter en kollision är 460.
Det är mindre än hälften av den internationella gränsen och 10 gånger mindre än resultaten på de metalliska pollarna.

Produktvideo